Ana Temalar

Sektör: Maintenance...MNT-anatemalar
Bakım endüstrisi ile tanımladığımız alan; tesis yapıları ve tüm donanımını kapsayan, yatırım-üretim-yönetim sürecindeki temel ürün ve hizmet gereksinimleri; tesis yönetimi hizmetleri, teknolojileri; işletme sürdürülebilirliği için gerekli olan ağır bakım, hassas bakım teknolojileri, proses ve kalite kontrol, sertifikasyon, risk yönetimi alanları...
Üretim ve enerji verimliliği, endüstriyel karlılık, tesis modernizasyonları ve yatırımların geleceğe aktarımı da, bakım ve sürdürülebilirlik konusunu ‘maintenance’ kavramı ile sektörleştiriyor.

Mekan...
Marmara bölgesi, Maintenance İstanbul’un bütünüyle hinterlandı olarak belirlendi. Bölgedeki endüstriyel tesisler, kent merkezindeki rezidansiyel yapılar, sağlık ve hizmet binaları bu hinterlandın içinde yer alıyor. Tüm tesis yönetimleri, teknik ve idari hizmet üniteleri, uzman ve profesyonelleri fuarın hedefinde bulunuyor.
Fuarın uluslararası hintenlandında bulunan Ortadoğu, Yakındoğu ve Avrupa merkezli katılımcılar için de, Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi, "mekan" vurgumuzun gerektirdiği profesyonel ortamın önemli bir adresi.

Network...
Maintenance İstanbul
sadece bir fuar ve sergi olarak düzenlenmiyor. Tesis yönetimi ve endüstriyel bakım alanlarında geniş bir hinterlanda yayılan uzman ve profesyonellerin “bilgi ağı” ve meslek platformu olarak fuara odaklanıyor. Sergilenecek ürün ve hizmetlerin, standlarda sunulacak teknolojilerin yanısıra, fuar süresince yürütülecek konferans, toplantı ve teknik sunum ortamları, sektör profesyonellerini bu bilgi ağı çerçevesinde buluşturacak. Maintenance İstanbul’un mesleki network ortamı, fuar öncesi ve sonrası periyodlar için de “maintenance” sektörüne yayınlar, toplantılar ve iletişim kanalları ile hizmet üretmeye devam edecek.


3WTURK CMS v6.0