Ana Temalar

"Biyoteknoloji"biotechhakkinda
Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, insan ve hayvan biyolojisi ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Tıbbi...
Tıbbi ilaçlar üretimi ve Ar-Ge faaliyetlerinden sağlık hizmetleri sektörünün birçok ünitesine kadar son derece önemli ve geniş bir alanda biyoteknoloji, temel uygulamaları oluşturuyor. Farmakoloji, Pataloji, Histoloji, klinik birimler, tanı ve araştırma-geliştirme laboratuvarları, diagnostik... Sağlık sektöründe tıbbi ve farmakolojik üretim/hizmet uzmanlarının uygulamalarındaki temel dalı oluşturuyor; Yaşam Bilimleri ve teknolojisi.

Zirai...
Modern ziraat ve tarımcılıkta uygulanan gelişmiş ürünler, verimliliği geliştirilmiş tohumlar, zirai kimyasallar, tarım ürünlerinde gen teknolojileri gibi birçok uygulama da biyoteknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir sektörü işaret ediyor. Gıda işleme endüstrisi de biyoteknolojiyi gıda ürünleri işlemlerinde, Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerinde yoğun biçimde kullanıyor. Yaşam Bilimleri teknolojisi, tohumdan son mamullere kadar tüm safhalarda kullanılıyor.

Endüstriyel...
Endüstrinin birçok dalında biyoteknoloji, laboratuvar ortamlarının ve üretim proseslerinin temel uygulamalarını oluşturuyor:
Sağlık, İlaç, Kimya, Petrokimya, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Kozmetik, Enerji, Çevre, Madencilik endüstrileri...
Endüstrilerin araştırma-geliştirme süreçlerinde ve ürün proseslerinde biyoteknolojik uygulamalar kullanılıyor. Temel bilimlerin birçok dalı endüstrilere teknolojik know-how sunuyor.


 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0