Maintenance Hakkında

MNT-fuarhakkinda

İSTANBUL: endüstri, teknoloji...

Marmara bölgesi, Maintenance İstanbul’un bütünüyle hinterlandı olarak belirleniyor. Bölgenin Anadolu ve Avrupa bölümlerindeki endüstriyel tesisler, kent merkezindeki rezidansiyel yapılar, sağlık ve hizmet binaları bu hinterlandın içinde yer alıyor. Tüm tesis yönetimleri, teknik ve idari hizmet üniteleri, uzman ve profesyonelleri fuarın “maintenance network”ünde bulunuyor. İstanbul ile birlikte Kocaeli, Bursa gibi sanayi kentleri de Maintenance İstanbul’un özel olarak odaklanacağı merkezler arasında.
   
Bir “network” olarak fuar...

Maintenance İstanbul sadece bir fuar ve sergi olarak düzenlenmiyor. Tesis yönetimi, endüstriyel bakım, tesis sürdürülebilirliği alanlarında geniş bir hinterlanda yayılan uzman ve profesyonellerin “bilgi ağı” ve meslek platformu olarak fuara odaklanıyor. Sergilenen ürün ve hizmetlerin, standlarda sunulan teknolojilerin yanısıra, fuar süresince yürütülen konferans, toplantı ve teknik sunum ortamları, sektör profesyonellerini ve tesis yöneticilerini bu bilgi ağı çerçevesinde buluşturuyor. Maintenance İstanbul’un mesleki network ortamı, fuar öncesi ve sonrası periyodlar için de “maintenance” sektörüne yayınlar, toplantılar ve iletişim kanalları ile hizmet üretmeye devam ediyor.

Katılımlar, sunumlar: Projelendirmeden kuruluma, üretimden kontrole ürün ve hizmetler...

Maintenance İstanbul endüstriyel ya da rezidansiyel tüm tesislerin devamlılığı için hizmetleri, sistem ve teknolojileri, ürünleri, tesis yöneticilerine sunmak için düzenleniyor:
> “Tesis yönetimi” işlevlerinin tümünü kapsayan bir işletme devamlılığı için know-how...
> Proses, otomasyon, proje geliştirme, verimlilik ve varlık yönetimleri, lojistik, enerji, çevre, risk yönetimleri...
> Kalite sertifikasyon, denetim, belgelendirme için organizasyonlar...
> Bakım, onarım, kontrol, modernizasyon, kalibrasyon, mekanik işlemleri, bakım sistem ve ürünleri... Enerji, çevre, atık/dönüşüm yönetimi...
> Yapısal ve teknolojik devamlılık işlemleri, endüstriyel temizlik, yapısal renovasyon ve ekipman...
Teknolojiler, sistemler, endüstriyel know-how, malzemeler, yedek parça ve komponentler, hizmetler, Maintenance İstanbul’un kapsamı içinde.
  
> Maintenance'a katılım için yapmanız gerekenler (koşullar, başvuru, kayıt, zamanlamalar...) >>>


3WTURK CMS v6.0